Επιτρεπόμενες αποσκευές

Baggage_new

Το δωρεάν επιτρεπόμενο βάρος της κάθε αποσκευής, καθορίζεται από τον αριθμό των αποσκευών, το βάρος και το μέγεθος.

Παράμετροι που καθορίζουν το δωρεάν επιτρεπόμενο βάρος των αποσκευών:

  1. Αριθμός αποσκευών (1 κομμάτι — 1 αποσκευή / κιβώτιο).
  2. Βάρος μεταφερόμενων αποσκευών.
  3. Μέγεθος: αποσκευές για έλεγχο με σύνολο διαστάσεων (ύψος-βάθος-πλάτος) μέχρι και 203 εκατοστά, χειραποσκευή να μην υπερβαίνει 55x40x20 εκατοστά.

Δωρεάν επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών σε πτήσεις της Cyprus Airways:

Economy BasicEconomy Flex
Χειραποσκευή — 1 κομμάτι μέχρι 10 κιλά και μέγεθος που να μην υπερβαίνει τα 55x40x20 εκατοστά Χειραποσκευή — 1 κομμάτι μέχρι 10 κιλά, και μέγεθος που να μην υπερβαίνει τα 55x40x20 εκατοστά
Μια πληρωμένη αποσκευή  x 23 κιλά Δωρεάν αποσκευή x 23 κιλά, και το συνολικό μέγεθος να είναι μέχρι 203 εκατοστά

Επιπρόσθετες αποσκευές μπορούν να αγοραστούν και μετά τη διαδικασία κράτησης.

Εντοπισμός Aποσκευών

Στη σπάνια περίπτωση που η αποσκευή σας δεν παραδοθεί, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε σε υπάλληλο της υπηρεσίας απολεσθέντων αποσκευών.

Για τον εντοπισμό της αποσκευής σας , χρησιμοποιούμε το Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού αποσκευών (World Tracer system), που μας δίνει την ακριβή τοποθεσία της αποσκευής ανά το παγκόσμιο. Μπορείτε, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα αυτό και να ελέγξετε την πορεία της αποσκευής σας.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία της αποσκευής σας στο Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού αποσκευών World Tracer system, κάνοντας κλικ, εδώ.