Καθυστερημένη παράδοση / φθορά

Η αποσκευή μου έχει πάθει ζημιά. Τί πρέπει να κάνω;

Εάν ανακαλύψετε οποιαδήποτε βλάβη στις αποσκευές σας (καταστραμμένη ή απουσιάζουν αντικείμενα) μετά την παραλαβή τους από τον ιμάντα, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το προσωπικό του αεροδρομίου για να συμπληρώσετε την ανάλογη φόρμα για ελαττωματικές αποσκευές, χωρίς βέβαια να έχετε αποχωρήσει από τον χώρο παραλαβής αποσκευών.

Οι αποσκευές μου δεν εχουν φθάσει. Τί πρέπει να κάνω;

Εάν δεν έχετε βρει τις αποσκευές σας στον ιμάντα παραλαβής αποσκευών μετα την άφιξη σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το προσωπικό του αεροδρομίου για να μπορέσουν να εντοπίσουν τις καθυστερημένες αποσκευές σας.