Κανονισμοί ναύλων

Αυτοί οι κανόνες ισχύουν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2019

Economy BasicEconomy Flex
Αλλαγές σε πτήση/ημερομηνία , πριν από το κλείσιμο του ελέγχου της πτήσης (περισσότερο από 40 λεπτά από την αναχώρηση της πτήσης) Επιτρέπεται με χρέωση 40 Ευρώ ανά διαδρομή. Επιπλέον χρέωση της διαφοράς του διαθέσιμου ναύλου κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, ενδέχεται να υπάρξει. Επιτρέπεται χωρίς χρέωση. Επιπλέον χρέωση της διαφοράς του διαθέσιμου ναύλου κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, ενδέχεται να υπάρξει.
Αλλαγές στην περίπτωση NO-SHOW (λιγότερο από 40 λεπτά πριν από την αναχώρηση της πτήσης) Επιτρέπεται με χρέωση 70 Ευρώ ανά διαδρομή. Επιπλέον χρέωση της διαφοράς του διαθέσιμου ναύλου κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, ενδέχεται να υπάρξει. Επιτρέπεται με χρέωση 70 Ευρώ ανά διαδρομή. Επιπλέον χρέωση της διαφοράς του διαθέσιμου ναύλου κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, ενδέχεται να υπάρξει.
Επιστροφές (με εξαίρεση την περίπτωση NO-SHOW)

Το ναύλο δεν επιτρέπει επιστροφή χρημάτων. Οι φόροι αεροδρομίων και άλλες χρεώσεις, των αχρησιμοποίητων διαδρομών είναι επιστρέψιμοι.

Δεν επιστρέφονται:
— Οι φόροι CY YR Fuel και CY YQ για καμία διαδρομή.
- Το κόστος εξυπηρέτησης.

Επιτρέπεται με χρέωση 15 Ευρώ, ανά διαδρομή.

Δεν επιστρέφονται:
- Ο φόρος CY YQ για καμία διαδρομή.
- Το κόστος εξυπηρέτησης.

Επιστροφές στην περίπτωση NO-SHOW

Δεν επιτρέπεται.

Οι φόροι αεροδρομίου είναι επιστρέψιμοι.

Δεν επιστρέφονται:
- Οι φόροι CY YR Fuel και CY YQ για καμία διαδρομή.
- Το κόστος εξυπηρέτησης.

Επιτρέπεται με χρέωση 70 Ευρώ ανά διαδρομή.

Δεν επιστρέφονται:
- Οι φόροι CY YR Fuel και CY YQ για καμία διαδρομή.
- Το κόστος εξυπηρέτησης.

Αποσκευή Μία χειραποσκευή βάρους 10 κιλών, και συνολικό μέγεθος 55*40*20 εκατοστών. Μία αποσκευή βάρους 23 κιλών + μία χειραποσκευή βάρους 10 κιλών και συνολικό μέγεθος 55*40*20 εκατοστών.
Επιλογή θέσεως κατά τη διάρκεια της κράτησης 7 Ευρώ Χωρίς Χρέωση (εξαιρούνται τα ευρύχωρα καθίσματα).
Επιλογή θέσεως κατά τη διάρκεια του check-in στο αεροδρόμιο Αυτόματη επιλογή θέσης ανάλογα με την διαθεσιμότητα (εξαιρούνται τα ευρύχωρα καθίσματα). Αυτόματη επιλογή θέσης ανάλογα με την διαθεσιμότητα (εξαιρούνται τα ευρύχωρα καθίσματα).
Επιλογή ευρύχωρης θέσης, για πτήσεις με διάρκεια από 0 μέχρι 3 ώρες 15 Ευρώ 15 Ευρώ
Επιλογή ευρύχωρης θέσης, για πτήσεις με διάρκεια από 3 ώρες και πάνω 30 Ευρώ 30 Ευρώ

Επιπρόσθετη Παραδιδόμενη Αποσκευή (ανά αποσκευή μέχρι 23kg)

Στο αεροδρόμιο ή λιγότερο από 4 ώρες πριν την αναχώρηση

€50 €50

Λιγότερο από 30 ώρες και μέχρι 4 ώρες πριν την αναχώρηση

€40 €40

Περισσότερο από 30 ώρες πριν την αναχώρηση

€30 €30

Οι κανόνες μπορεί να διαφέρουν για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare) της Cyprus Airways που εκτελούνται από άλλους αερομεταφορείς.


Κανόνες για πτήσεις από 31 Μαρτίου 2019

Economy BasicEconomy Flex
Αλλαγές σε πτήση/ημερομηνία , πριν από το κλείσιμο του ελέγχου της πτήσης (περισσότερο από 40 λεπτά από την αναχώρηση της πτήσης) Επιτρέπεται με χρέωση 40 Ευρώ ανά διαδρομή. Επιπλέον χρέωση της διαφοράς του διαθέσιμου ναύλου κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, ενδέχεται να υπάρξει. Επιτρέπεται χωρίς χρέωση. Επιπλέον χρέωση της διαφοράς του διαθέσιμου ναύλου κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, ενδέχεται να υπάρξει.
Αλλαγές στην περίπτωση NO-SHOW (λιγότερο από 40 λεπτά πριν από την αναχώρηση της πτήσης) Επιτρέπεται με χρέωση 70 Ευρώ ανά διαδρομή. Επιπλέον χρέωση της διαφοράς του διαθέσιμου ναύλου κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, ενδέχεται να υπάρξει. Επιτρέπεται με χρέωση 70 Ευρώ ανά διαδρομή. Επιπλέον χρέωση της διαφοράς του διαθέσιμου ναύλου κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, ενδέχεται να υπάρξει.
Επιστροφές (με εξαίρεση την περίπτωση NO-SHOW)

Το ναύλο δεν επιτρέπει επιστροφή χρημάτων. Οι φόροι αεροδρομίων και άλλες χρεώσεις, των αχρησιμοποίητων διαδρομών είναι επιστρέψιμοι.

Δεν επιστρέφονται:
- Οι φόροι CY YR Fuel και CY YQ για καμία διαδρομή.
- Το κόστος εξυπηρέτησης.

Επιτρέπεται με χρέωση 15 Ευρώ, ανά διαδρομή.

Δεν επιστρέφονται:
- Ο φόρος CY YQ για καμία διαδρομή.
- Το κόστος εξυπηρέτησης.

Επιστροφές στην περίπτωση NO-SHOW

Δεν επιτρέπεται.

Οι φόροι αεροδρομίου είναι επιστρέψιμοι.

Δεν επιστρέφονται:
- Οι φόροι CY YR Fuel και CY YQ για καμία διαδρομή.
- Το κόστος εξυπηρέτησης.

Επιτρέπεται με χρέωση 70 Ευρώ ανά διαδρομή.

Δεν επιστρέφονται:
- Οι φόροι CY YR Fuel και CY YQ για καμία διαδρομή.
- Το κόστος εξυπηρέτησης.

Αποσκευές καμπίνας Μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας στην καμπίνα μία μικρή προσωπική τσάντα, η οποία πρέπει να χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα (μέγιστες διαστάσεις 35cm x 20cm x 20cm). Για παράδειγμα μια γυναικεία τσάντα, μια τσάντα φορητού υπολογιστή ή ένα μικρό σακίδιο πλάτης. Μια χειραποσκευή μέγιστου βάρους 10 κιλών και μέγιστων διαστάσεων 55x40x20 εκατοστών + μία μικρή προσωπική τσάντα, η οποία πρέπει να χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα και με μέγιστες διαστάσεις 35x20x20 εκατοστά.
Αποσκευή Μία χειραποσκευή βάρους 10 κιλών, και συνολικό μέγεθος 55*40*20 εκατοστών. Μία αποσκευή βάρους 23 κιλών
Επιλογή θέσεως κατά τη διάρκεια της κράτησης 7 Ευρώ Χωρίς Χρέωση (εξαιρούνται τα ευρύχωρα καθίσματα).
Επιλογή θέσεως κατά τη διάρκεια του check-in στο αεροδρόμιο Αυτόματη επιλογή θέσης ανάλογα με την διαθεσιμότητα (εξαιρούνται τα ευρύχωρα καθίσματα). Αυτόματη επιλογή θέσης ανάλογα με την διαθεσιμότητα (εξαιρούνται τα ευρύχωρα καθίσματα).
Επιλογή ευρύχωρης θέσης, για πτήσεις με διάρκεια από 0 μέχρι 3 ώρες 15 Ευρώ 15 Ευρώ
Επιλογή ευρύχωρης θέσης, για πτήσεις με διάρκεια από 3 ώρες και πάνω 30 Ευρώ 30 Ευρώ

Επιπρόσθετη Παραδιδόμενη Αποσκευή (ανά αποσκευή μέχρι 23kg)

Στο αεροδρόμιο ή λιγότερο από 4 ώρες πριν την αναχώρηση

€50 €50

Λιγότερο από 30 ώρες και μέχρι 4 ώρες πριν την αναχώρηση

€40 €40

Περισσότερο από 30 ώρες πριν την αναχώρηση

€30 €30

Οι κανόνες μπορεί να διαφέρουν για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare) της Cyprus Airways που εκτελούνται από άλλους αερομεταφορείς.

Όλοι οι επιβάτες που έχουν κλείσει εισιτήριο μέσω της ιστοσελίδας της Cyprus Airways έχουν 24 ώρες από την ώρα της αρχικής κράτησης για να διορθώσουν οποιαδήποτε ορθογραφικά λάθη χωρίς χρέωση. Για εισιτήρια με ναύλο FLEX διορθώσεις μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή δωρεάν, ενώ υπάρχει χρέωση για εισιτήρια με ναύλο BASIC.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύπρος: 8000 8111 — Άλλες χώρες: +357 24 00 00 53