Ασφάλεια Δεδομένων

Παρακαλώ σημειώστε ότι τις πληροφορίες που μας δίνετε για την έκδοση του αεροπορικού σας εισιτηρίου τις διαχειριζόμαστε σύμφωνα με την πολιτική μας σε θέματα ασφάλειας δεδομένων η οποία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(α) Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που σας ζητούμε για να προχωρήσουμε με την κράτηση εισιτηρίου, την ολοκλήρωση της σύμβασης αερομεταφοράς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών όπως ειδοποιήσεων για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων. Για το σκοπό αυτό έχουμε το δικαίωμα να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με την κράτηση σε εταιρείες στο εξωτερικό και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους επιβάτες μας.

(β) Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό εκτός αν εσείς μας δώσετε ρητή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας.

(γ) Σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 όπως αυτός τροποποιείται έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να κάνετε διορθώσεις σε αυτά.