Υπηρεσίες παρεχόμενες σε επιβάτες με αναπηρία και σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους επιβάτες με αναπηρία (μόνιμη ή προσωρινή), στους επιβάτες με νοητική ανικανότητα ή αδυναμία και στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας και η κατάσταση των οποίων απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή σε προσωπικό επίπεδο, των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλους του επιβάτες στις πτήσεις μας.

Πως να οργανώσετε το ταξίδι σας

 • Κάνετε κράτηση με τον τρόπο που θεωρείται πιο βολικό: στην ιστοσελίδα www.cyprusairways.com, ή τηλεφωνώντας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης.
 • Διαβάστε τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο αεροδρόμιο  και στην πτήση καθώς και τους κανόνες για την καταχώρηση ειδοποίησης για εξοπλισμό μετακίνησης.
 • Ενημερώστε την εταιρεία μας, τον αντιπρόσωπο της ή τον τουριστικό πράκτορα, (ανάλογα με την περίπτωση), για τη βοήθεια που θα χρειαστείτε και για τη μορφή της αναπηρίας και δώστε τα ακριβή στοιχεία των διαστάσεων οποιουδήποτε εξοπλισμού μετακίνησης που θα μεταφερθεί κατά την πτήση. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση για ειδικές υπηρεσίες και να τη στείλετε χρησιμοποιώντας το έντυπο επικοινωνίας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης της πτήσης σας.

Υπηρεσίες που παρέχονται στο αεροδρόμιο

 • Συνοδεία και βοήθεια κατά τη μετακίνηση μέσα στο αεροδρόμιο (περιλαμβανομένων των σημείων επιβίβασης στο αεροσκάφος και αποβίβασης από αυτό) τον έλεγχο εισιτηρίων και αποσκευών, τον έλεγχο ασφάλειας, τον τελωνειακό έλεγχο και τον έλεγχο διαβατηρίων, άλλους ελέγχους που τυχόν εφαρμόζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την παραλαβή των αποσκευών στο αεροδρόμιο άφιξης του αεροσκάφους.
 • Παροχή εξοπλισμού κινητικότητας (περιλαμβανομένων αναπηρικών καθισμάτων) που να επιτρέπει στους επιβάτες να διακινούνται στους χώρους του αεροδρομίου.
 • Επεξήγηση των πληροφοριών που δίνονται σε οπτικοακουστική μορφή σε επιβάτες με προβλήματα όρασης ή με μειωμένη ακοή.
 • Βοήθεια κατά την επιβίβαση στο αεροσκάφος και την αποβίβαση από αυτό που περιλαμβάνει και χρήση ανελκυστήρα (ambulift) για επιβάτες που δεν μπορούν να μεταβούν στο αεροσκάφος χωρίς βοήθεια, καθώς και βοήθεια με τη μεταφορά προσωπικών τους αντικειμένων στο θάλαμο του αεροσκάφους.
 • Προτεραιότητα στην επιβίβαση και στην μετάβαση στο κάθισμα τους.
 • Διευθέτηση προσωπικής συνάντησης επιβατών με εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου στη χώρα προορισμού για να τους συνοδεύσει και να τους βοηθήσει στη διακίνηση στο αεροδρόμιο προορισμού.
 • Παροχή αναπηρικού καθίσματος για προσωρινή χρήση για τη μετακίνηση στο αεροδρόμιο προορισμού σε περίπτωση καθυστέρησης της άφιξης, απώλειας  ή ζημιάς του εξοπλισμού, ή κατά τη διάρκεια μεταβίβασης.
 • Βοήθεια στη χρήση σκύλου συνοδείας για επιβάτες που είτε είναι τυφλοί είτε έχουν μειωμένη ακοή.

Υπηρεσίες που παρέχονται στο θάλαμο του αεροσκάφους

Οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση στους επιβάτες με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα:

 • Πληροφόρηση των επιβατών (σε μορφή που να είναι κατανοητή) για σκοπούς εξοικείωσής τους με τους κανόνες συμπεριφοράς στο θάλαμο του αεροσκάφους και με άλλα θέματα που αφορούν την πτήση.

Κανόνες μεταφοράς επιβατών με αναπηρικά καθίσματα

Επιβάτες με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα που χρησιμοποιούν αναπηρικά καθίσματα μπορούν να ταξιδέψουν είτε με συνοδεία είτε ασυνόδευτα.

Το αναπηρικό κάθισμα μεταφέρεται χωρίς χρέωση. Το ίδιο ισχύει για επιπλέον αποσκευές. Κατά την πτήση, το κάθισμα θα βρίσκεται στο χώρο αποσκευών. Μπορείτε να διακινηθείτε με δικό σας κάθισμα μέχρι τις θύρες επιβίβασης (εκτός σε περίπτωση ηλεκτρονικών αναπηρικών καθισμάτων). Αν παραδώσετε το αναπηρικό σας κάθισμα στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων τότε θα μεταφέρεστε στο αεροσκάφος με αναπηρικό κάθισμα που παρέχεται στο αεροδρόμιο. Το προσωπικό αναπηρικό κάθισμα θα σας επιστρέφεται κατά την αποβίβαση από το αεροσκάφος ή στο χώρο παραλαβής αποσκευών όπου θα μεταβείτε με κάθισμα του αεροδρομίου.

Κανόνες μεταφοράς αναπηρικών καθισμάτων

Τα αναπηρικά καθίσματα και ο εξοπλισμός κινητικότητας μεταφέρονται χωρίς επιπλέον χρέωση ως ελεγχόμενη αποσκευή στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους. Πτυσσόμενο αναπηρικό κάθισμα ή εξοπλισμός κινητικότητας μπορεί να μεταφερθεί στο θάλαμο του αεροσκάφος εφόσον οι διαστάσεις του δεν υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες για τις χειραποσκευές.

Κανόνες μεταφοράς ηλεκτρικών αναπηρικών καθισμάτων

Αναπηρικά καθίσματα ή εξοπλισμός κινητικότητας που λειτουργούν με ηλεκτρικές στήλες σφραγισμένου τύπου. Τέτοια καθίσματα θα παραδοθούν και θα μεταφερθούν σε ξεχωριστό μέρος για αποφυγή βραχυκυκλώματος.

Η ηλεκτρική στήλη θα πρέπει να αποσυνδεθεί και αργότερα να επανασυνδεθεί από τον επιβάτη ή σε περίπτωση που ζητήσει βοήθεια από εκπρόσωπο της εταιρείας διαχείρισης του αεροδρομίου. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα κλειδιά ή εργαλεία για την αποσύνδεση της ηλεκτρικής στήλης. H ηλεκτρική στήλη και τα συνοδευόμενα εργαλεία πρέπει να συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Οδηγίες της ICAO για την Ασφαλή Αερομεταφορά Επικινδύνων Αγαθών.

Σε σχέση με αναπηρικά καθίσματα ή άλλο εξοπλισμό κινητικότητας που λειτουργούν με ηλεκτρικές στήλες ιόντων-λιθίου ισχύουν τα ακόλουθα:
- θα μεταφέρονται μόνο ως ελεγχόμενες αποσκευές
- το τερματικό της ηλεκτρικής στήλης θα προστατεύεται από τυχόν περιστατικό βραχυκυκλώματος
- η ηλεκτρική στήλη θα είναι στερεωμένη στο κάθισμα
- η ηλεκτρική στήλη θα αφαιρείται για την πτήση αν το επιτρέπει ο σχεδιασμός του εξοπλισμού (όπως στην περίπτωση πτυσσόμενου καθίσματος)
- όταν η ηλεκτρική στήλη αφαιρείται θα μεταφέρεται στο θάλαμο του αεροσκάφους εφόσον το τερματικό μπορεί να προστατευτεί από τυχόν βραχυκύκλωμα και από ζημιά και η ηλεκτρική στήλη δεν υπερβαίνει τα 300Wh
- H μεταφορά στην καμπίνα εφεδρικής ηλεκτρικής στήλης επιτρέπεται εφόσον δεν υπερβαίνει τα 300Wh ή δύο ανταλλακτικά που δεν υπερβαίνουν τα 160 Wh το καθένα.
- Ηλεκτρικές στήλες που μεταφέρονται στο θάλαμο του αεροσκάφους θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το μπροστινό κάθισμα.
Πληροφορίες σχετικά με το ακριβές βάρος του αναπηρικού καθίσματος θα δίνονται κατά τον έλεγχο εισιτηρίων.

Μεταφορά επιβατών με μειωμένη ακοή

Επιβάτες με μειωμένη ακοή μπορούν να μεταφέρονται με συνοδό, με σκύλο-συνοδείας ή ασυνόδευτοι.

Μεταφορά τυφλών επιβατών

Οι επιβάτες που είναι τυφλοί μπορούν να μεταφέρονται με συνοδό, με σκύλο συνοδείας ή να ταξιδεύουν μόνοι τους.

Κανόνες μεταφοράς σκύλου συνοδείας

Ο σκύλος συνοδείας μπορεί να μεταφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση στο θάλαμο του αεροσκάφους αν μας παρουσιάσετε πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι ο σκύλος έχει εκπαιδευτεί ειδικά, δεν υπερβαίνει το επιτρεπτό βάρος και πληροί τις απαιτήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Όσο αφορά τα έγγραφα που χρειάζονται για την αερομεταφορά σκύλου συνοδείας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) της Κυπριακής Δημοκρατίας για να διευκρινίσετε ποιες απαιτήσεις ισχύουν για τη δική σας περίπτωση.
Πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων θα πρέπει να γίνει έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του αεροδρομίου και θα πρέπει να παρουσιάσετε όλα τα έγγραφα που σας είχαν ζητηθεί από την σχετική Υπηρεσία.
Κατά τη διακίνηση στο αεροδρόμιο και στο θάλαμο του αεροσκάφους ο σκύλος απαιτείται ο σκύλος είναι δεμένος και να φέρει φίμωτρο. Στη διάρκεια της πτήσης ο σκύλος θα είναι δεμένος στη θέση του ιδιοκτήτη.

Επιβάτες που είναι σοβαρά άρρωστοι και που πιθανόν να χρειάζονται ιατρική βοήθεια στη πτήση

Επιβάτες που πάσχουν από οξεία ή ασταθή ιατρική πάθηση ή επιβάτες που υποφέρουν από χρόνια και σταθερή ιατρική πάθηση θα πρέπει να λαμβάνουν ιατρική επιβεβαίωση από υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία μας για να δικαιούνται να προχωρήσουν με την αγορά του εισιτηρίου αερομεταφοράς. Οι επιβάτες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Επικοινωνίας για να διευκρινιστεί κατά πόσο απαιτείται η χορήγηση πιστοποιητικού MEDIF ή άλλου πιστοποιητικού για να επιτραπεί η μεταφορά τους στο αεροσκάφος. Αν χρειάζεται ιατρική επιβεβαίωση θα πρέπει τουλάχιστον 72 ώρες πριν την πτήση να καθοριστούν οι διευκολύνσεις και η προσωπική φροντίδα που θα προσφερθεί στον επιβάτη. Το άτομο που συνοδεύει τον άρρωστο επιβάτη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ότι χρειάζεται ο επιβάτης για να του παράσχει την κατάλληλη φροντίδα και θα μεταφέρει στην πτήση τα κατάλληλα φάρμακα και οτιδήποτε άλλο βόηθημα.

Χωρίς επηρεασμό των απαιτήσεων που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, η εταιρεία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να μην εκδώσει εισιτήριο σε επιβάτη σε φορείο.

Δεν μεταφέρονται στην πτήση κύλινδροι οξυγόνου.

Έγκυες γυναίκες, λεχώνες και νεογέννητα

Δεν συνίσταται σε εγκυμονούσες που έχουν συμπληρώσει την 28 βδομάδα της κύησης να ταξιδεύουν αεροπορικά. Εντούτοις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στις πτήσεις μας μέχρι τη συμπλήρωση της 34ης βδομάδας κύησης υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιάσουν ιατρική βεβαίωση με την οποία δίδεται η σύμφωνη γνώμη του / της γυναικολόγου για το αεροπορικό ταξίδι.

Δεν επιτρέπεται σε λεχώνες να ταξιδέψουν τις πρώτες 7 μέρες από τη γέννα, εκτός κατ’ εξαίρεση αν συνοδεύονται από ιατρικά καταρτισμένο συνοδό.

Τα νεογέννητα βρέφη δεν μπορούν να ταξιδέψουν πριν να συμπληρώσουν τις πρώτες 7 μέρες από τη γέννηση.